Ehdokaslistamme periaatteet

Yhteinen kirkkomme -valitsijayhdistyksen tavoitteena  on lisätä turkulaisten ja kaarinalaisten osallistumista seurakunnan  toimintaan. Monipuolisella ehdokasasettelulla pyrimme nostamaan seurakuntavaalien äänestysprosenttia.  Runsas osallistuminen vahvistaa kirkkoa.
  •  Kannatamme kirkolliskokouksen hyväksymiä yleisiä periaatteita. Naispappeus vahvistaa kirkkoa. Ihmisiä ei pidä syrjitä sukupuolisen suuntautumisensa takia. Tuemme kirkon tekemää maahanmuuttajatyötä.  Haluamme kirkon olevan avarakatseinen.  Tämä merkitsee erilaisten ajatusten hyväksymistä ja sitä, ettei suljeta ketään kirkon ulkopuolelle.
  •  Kirkon ja valtion suhde on pidettävä läheisenä. Kirkon taloudellinen asema on turvattava säilyttämällä seurakuntien osuus yhteisöverosta. Myös paikallistasolla seurakuntien ja kaupunkien/kuntien suhteen on oltava läheinen. 
  •  Kirkon toiminnan on perustuttava lähiseurakuntiin. Seurakunnan tulee vastata hengellisestä työstä ja seurakuntalaisiin kohdistuvasta palvelutehtävästä. Yhtymä puolestaan vastaa hallinnosta ja kiinteistöasioista.  Hallinnossa byrokratiaa on vähennettävä. 
  •  Kirkko ja seurakunnat paikkaavat hyvinvointivaltion aukkoja. Kirkon tarjoama turvaverkko ehkäisee monen ihmisen syrjäytymisen.  Kirkon on oltava sosiaaliradikaali.
  •  Oman taloutensa, kiinteistöjensä ja maaomaisuutensa hoidossa kirkon on vaalittava myös omaa etuaan.  Kirkon on oltava talousrealisti.
  • Pystyäkseen aidosti vastaamaan seurakuntalaisten tarpeisiin tarvitaan viranhaltijoiden rinnalle aktiivisia maallikkoja. Vapaaehtoistyötä on kehitettävä ja sen merkitystä on korostettava.
  •  Ihmiset tarvitsevat kristinuskon sanomaa ja kirkon yhteydessä toteutuvaa lähimmäisenrakkautta.  Kirkon tehtävä on kulkea ihmisten rinnalla heitä tukien ja lohduttaen sekä vahvistaen toivon näkökulmaa.
Jos koet yllä olevat periaatteet tärkeiksi, olet tervetullut Yhteinen kirkkomme -listan ehdokkaaksi.  Listamme on puoluepoliittisesti sitoutumaton, mutta puolueeseen kuuluminen ei ole este tulla listan ehdokkaaksi. Haluamme välttää kärjekkäitä mielipiteitä ja luoda sopua kirkon piiriin. Toimintaperiaatteemme on keskinäinen yhteistyö.
------
Piispainkokous hyväksyi keväällä 2014 Kutsu yhteyteen -teesit. Nämä teesit sopivat hyvin yhteen Yhteinen kirkkomme -periaatteiden kanssa. Kohta teeseistä:

"Yhteyden rakentamisessa tarvitaan kaikkia kirkon jäseniä. Hallinnolliset päätökset eivät voi sitä saada aikaan. Yhteys nousee yhteisestä kokemuksesta, mutta se toteutuu eri tavoin. Tarvitsemme ymmärrystä siitä, miten kohtelemme toisiamme oikein silloin, kun olemme erimielisiä. Arjen valintamme osoittavat, olemmeko me erilaiset saman kirkon jäsenet yhdessä armon ja totuuden asialla. Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden yhteyteen myös silloin, kun kulttuuriset, sosiaaliset ja maantieteelliset erot pyrkivät piirtämään rajalinjoja välillemme."

P